9.00 - 20.00

29.01.2024

WIELKI EKRAN, DUŻE EMOCJE!

Je­­ste­­­ście spra­­gnie­­ni fi­l­mo­­wych wra­­żeń?

Re­­pe­r­tu­­ar Ki­­na He­­lios ob­fi­­tu­­je w naj­go­­rę­t­sze ty­­tu­­ły, a wśród nich zna­j­du­ją się pe­reł­ki dla pra­w­dzi­­wych ko­­ne­­se­­rów, hi­ty ide­al­ne na ro­­dzi­n­ny wie­­czór czy ba­­wią­­ce do łez ko­­me­­die. Na­sze ki­no to 4 sale z miejscami dla ponad 600 kinomanów, gdzie znajdziecie wy­­go­d­ne fo­­te­­le i su­per na­gło­śnie­nie – to wszyst­ko plus wy­­ją­t­ko­­wa at­mo­s­fe­­ra to re­cep­ta na uda­ny re­laks.

Kino wyposażone jest w wysokiej klasy sprzęt nagłaśniający, emitujący dźwięk w technologii Dolby Digital oraz w ekrany srebrne Spectral, a na salach zainstalowano najwyższej klasy system polaryzacyjny 3D.

Poza regularnym repertuarem Helios zaprasza na seanse specjalne takie jak: Kino Kobiet, Nocne Maratony Filmowe czy Kino Konesera. Aby zapoznać się z bieżącym repertuarem i ofertą kina Helios zapraszamy na stronę www.helios.pl

Ki­no ofe­ru­je tak­że za­­ple­­cze ga­­stro­­no­­mi­cz­ne z ka­­wia­r­nią He­­lios Ca­­fé i ba­­rem ki­­no­­wym, gdzie mo­że­cie mi­­ło spę­­dzić czas w ocze­ki­wa­niu na se­ans –  pi­­jąc py­sz­ną ka­­wę lub ko­sz­tu­­jąc wy­­śmie­­ni­­tych de­­se­­rów.

Serdecznie zapraszamy!

aktualności

KONKURS NA FACEBOOKU Z KODANO!

Na naszym Facebooku wystartował konkurs, w którym możecie wygrać okulary przeciwsłoneczne marki własnej Kodano! Konkurs znajdziecie na stronie: https://www.facebook.com/centrumgalardia/posts/pfbid026jPcgAwFzBBV59UAh6Yo9npUxffkSY3nLkQ34PYvr3hGqXELM6rSCwFtGyhfcLbEl Serdecznie […]

czytaj dalej

Wszystkie aktualności